Fundamenta ac elementaria

Paginae haec usui singulari exstiterunt: ut cogitationes & textus auctoris faciliorem viam ad lectorem inveniantur, de numero eorum isti imprimis, qui nondum impressi sunt. Textus universos, qui de parte maiori lingua Bohemorum scripti sunt, necnon autem latine, varriisque linguis populorum Europae, invenies, lector benevole sub titulo De variis rebus – index generalis. Si supra haec in scriptore horum delectaveris, potes autem paululum de eo sub titulo De persona auctoris invenire.

Pagina haec modo in statu oriendi est.  Pro summa omnium textuum interim vide paginam http://andresius.pise.cz/.

Tyto stránky jsou stránky publikační. Mají sloužit k publikaci myšlenek a textů autora, jakkoli nemohou nahradit knižní vydání. Za dnešních dnů není tak úplně lehké publikovat. Alespoň ne pro toho, jenž sice má co říci, ale nemá komu to říci, to jest nemá dostatečně dobře vybudované kontakty na nakladatele a především grantodárce, bez nichž většinou ve vědě i kultuře nikdo nehne prstem. Na myšlenkách je příjemné to, že se vcelku volně mohou stěhovat z mysli do mysli; neplatí pro ně tedy příliš nějaký copyright. Pokud se některé z mých myšlenek ujmou, budu jen rád. Není samozřejmě příliš hezké záměrně opisovat a vydávat za své cizí texty a věřím, že to nikdo z mých čtenářů dělat nebude.

Texty zde vystavené jsou různé povahy – podle jednotlivých rubrik: naleznete zde texty spíše filosoficky a obecně  laděné – ty jsou v rubrice  Obecné úvahy, zatímco složka Filosofie obsahuje texty, které jsou navíc odborné filosofické povahy. Jim podobný charakter má složka Theologie, ovšem na rozdíl od předchozích explicite počítá se skutečností křesťanství a jiných náboženství a zabývá se tím, co mohou nabídnout. Speciální složkou jsou Exegese, tedy výklady biblických textů. Dále zde naleznete složku Historie s texty  spíše deskriptivně historické povahy a další.

Stránky jsou postupně vytvářeny a zatím existují pouze v rudimentární podobě. Pro úplnější výběr textů sledujte prozatím  http://andresius.pise.cz/ .

Diese Seiten dienen ausschiesslich dem Zweck der Veröffentlichung der Gedanken und Texten der Verfasser. Sie werden (in ihrer Hauptsprache – Tschechisch) nach dem Sachprinzip organisiert, Artikel in anderen Sprachen sind jedoch in selbständige Untergruppen versammelt worden.

Die Seiten sind noch im Aufbau, für ausführlicheres Auswahl derTexten autoris, siehe http://andresius.pise.cz/.