Fundamenta ac elementaria

Paginae haec usui singulari exstiterunt: ut cogitationes & textus auctoris faciliorem viam ad lectorem inveniantur, de numero eorum isti imprimis, qui nondum impressi sunt. Textus universos, qui de parte maiori lingua Bohemorum scripti sunt, necnon autem latine, varriisque linguis populorum Europae, invenies, lector benevole sub titulo De variis rebus – index generalis. Si supra haec in scriptore horum delectaveris, potes autem paululum de eo sub titulo De persona auctoris invenire.

Pagina haec modo in statu oriendi est.  Pro summa omnium textuum interim vide paginam http://andresius.pise.cz/.

Tyto stránky jsou stránky publikační. Mají sloužit k publikaci myšlenek a textů autora, jakkoli nemohou nahradit knižní vydání. Za dnešních dnů není tak úplně lehké publikovat. Alespoň ne pro toho, jenž sice má co říci, ale nemá komu to říci, to jest nemá dostatečně dobře vybudované kontakty na nakladatele a především grantodárce, bez nichž většinou ve vědě i kultuře nikdo nehne prstem. Na myšlenkách je příjemné to, že se vcelku volně mohou stěhovat z mysli do mysli; neplatí pro ně tedy příliš nějaký copyright. Pokud se některé z mých myšlenek ujmou, budu jen rád. Není samozřejmě příliš hezké záměrně opisovat a vydávat za své cizí texty a věřím, že to nikdo z mých čtenářů dělat nebude.

Texty zde vystavené jsou různé povahy – podle jednotlivých rubrik: naleznete zde texty spíše filosoficky a obecně  laděné – ty jsou v rubrice  Obecné úvahy, zatímco složka Filosofie obsahuje texty, které jsou navíc odborné filosofické povahy. Jim podobný charakter má složka Theologie, ovšem na rozdíl od předchozích explicite počítá se skutečností křesťanství a jiných náboženství a zabývá se tím, co mohou nabídnout. Speciální složkou jsou Exegese, tedy výklady biblických textů. Dále zde naleznete složku Historie s texty  spíše deskriptivně historické povahy a další.

Stránky jsou postupně vytvářeny a zatím existují pouze v rudimentární podobě. Pro úplnější výběr textů sledujte prozatím  http://andresius.pise.cz/ .

Diese Seiten dienen ausschiesslich dem Zweck der Veröffentlichung der Gedanken und Texten der Verfasser. Sie werden (in ihrer Hauptsprache – Tschechisch) nach dem Sachprinzip organisiert, Artikel in anderen Sprachen sind nur in dem Gesamtregister de-variis-rebus-index-generalis mit entsprechendem Zeichen aufgezeichnet.

Die Seiten sind noch im Aufbau, für ausführlicheres Auswahl derTexten autoris, siehe http://andresius.pise.cz/.

These pages are solely devoted to publication of texts and should try to approximate to book standard of text processing, however they can never fully replace standard publication. Their inner organisation follows topical principles, organisation according to language is merely secondary. Languages used in particular site sections can be viewed in the General Index (De variis rebus – index generalis)

The page is still in the phase of creation. Till its full functionality see more of authors production at http://andresius.pise.cz/.

Te strony są stronami publikacyjnymi. Mają na celu publikację myśli i tekstów autora, nie mogą jednak zastąpić wydań książkowych. Ich wewnętrzna organizacja opiera się na zasadach merytotycznych, organizacja według języka jest drugorzędna. Języki używane w poszczególnych sekcjach można sprawdzić w rejestrze ogólnym (De variis rebus – index generalis).

W dzisiejszych czasach nie jest łatwo o publikację. Przynajmniej nie dla kogoś, kto ma coś do powiedzenia, ale nie ma komu, czyli nie ma wystarczająco ugruntowanych kontaktów z wydawcami, a przede wszystkim grantodawcami, bez których w większości przypadków nikt w nauce i kulturze porusza palcem. Przyjemnością myśli jest to, że nie mają do nich zastosowania żadne prawa autorskie. Jeżeli któryś z moich pomysłów zostanie zrealizowany, będę się tylko cieszyć. Oczywiście nie jest miło celowe kopiowanie i przekazywanie cudzych tekstów jak swoich, a sądzę, że nikt z moich czytelników tego nie zrobi.

Strony są jeszcze w budowie, dla bardziej szczegółowego wybóru tekstów autora zobacz http://andresius.pise.cz/.