Západní mnišství jako důležitá protiváha středověkého světového názoru