O generační závislosti

O generační závislosti

motto: Es kommt ein Schwuler zur Tankstelle und stießt sich die Pistole in den Arsch. Wenn die Bedienung sieht es, ruft mit Befremden auf: „Das ist aber nicht normal!” „Nein”, entgegnet glückstrahlend der Schwule, „Das ist super!”

Úvodní anekdotu jsem vypsal raději tak, jak jsem ji původně slyšel, německy, i když překladem do češtiny vtip neztrácí  – není přece jen pro slabší povahy. Přesto se od ní bude má úvaha odvíjet – úvaha o jedné (stále doufám, že JEN jedné) hluboce závislé generaci. Na čem závislé? A jak?

Začnu odjinud. Tohle už není absurdní anekdota, ale docela obyčejný popis cesty. Někomu možná ani nepřijde ničím zvláštní. To se tak domluvila skupinka lidí mého věku, do níž jsem tehdy patřil, že pocestují za účelem zde v této stati pro nás nepodstatným kamsi do jižních Čech, skoro až na rakouské hranice. Znám tu cestu a vím, že vlakem trvá asi dvě a půl, maximálně tři hodiny i s přesedáním (kde někdy bývá trochu pauza). Já téměř jinak než vlakem necestuji – autobusem jenom tehdy, když to vlakem opravdu nejde anebo je to dvakrát delší a autem prakticky nejezdím vůbec. Ale skupina se rozhodla, že to bude tak praktičtější, když pojedeme pohromadě. A bude to taky rychlejší a jednodušší; navíc auto bude plně využité – takže autem. Odjezd byl stanoven na devátou hodinu. Podotýkám, že dopoledne odjíždějí tím směrem dva vlaky, jeden v půl desáté a druhý v půl jedenácté. Byly stanoveny body k vyzvedávání jednotlivých účastníků a vše bylo jasné. Na stanoveném bodě jsem byl včas, ale auta a spolucestujících jsem se jen tak nedočkal. Po asi půlhodinovém čekání jsem se vydal zavolat na předchozí vyzvedávací místo, co se děje. „Nic se neděje, teď právě dorazili od N. a ještě musíme nandat kola, za chvilku jsme tam." Po další více jak půlhodině jsem ztratil nervy a vletěl do první tramvaje, abych ještě stihnul aspoň ten druhý vlak. A právě v ten okamžik se kolem mě prohnalo auto s přáteli a nastalo domlouvání přes mobily z (jedoucího) auta do (jedoucí) tramvaje. Navrhoval jsem, ať tedy jedou, já že ten vlak snad stíhám. Ale hrdinní přátelé nelitovali námahy, zajeli pro mě až na nádraží a vyrvali mě ze železných spárů dráhy (pardon, ze spárů železné dráhy), abychom se mohli těšit společné cestě za milým cílem. Nebyl jsem v nejlepší náladě, ale oni nebyli narušením časového plánu vůbec vzrušeni. To bylo pro mě první poučení – auto znamená, že se člověk nemusí řídit časem; je jeho pánem a volně s ním nakládá.

A samozřejmě podobné je to i s prostorem: ještě jsme snad ani neměli za sebou poslední pražská sídliště a už začala diskuse, že by bylo dobré se někde stavit a "něco si dát". To "někde" byla pochopitelně benzínová pumpa a tam strávila společnost další utěšenou půlhodinku (aniž by to stav vozidla výrazně vyžadoval); já jsem odmítl vylézt z vozu. Pak se to opakovalo ještě jednou, no a nakonec – jsme začali bloudit. Když odhlédnu od toho, že samotná cesta po dálnici na Brno, když chcete prakticky přímo na jih, je cestování po odvěsně trojúhelníka (to snad ještě může mít nějaký smysl, a možná je lépe zatěžovat zplodinami raději tu část krajiny, která je už beztak zničená), najeli jsme nějakých čtyřicet, padesát kilometrů zcela zbůhdarma. Náš řidič prostě vzal směr tak nějak "od oka" a už jsme si to šinuli asi tak o šedesát stupňů jinam. Svobodu v nakládání s časem jsme tak vhodně doplnili o extrémní libovůli v nakládání s místem, směrem prostorem a cestou. Výsledek: do místa určení jsme vjížděli, když stahovali závory pro můj nestihnutý vlak.

Právě dovyprávěný příběh odpovídá na otázku JAK jsem závislí: Totiž přes zadnici. Celou onu žalostnou cestovní komedii dirigovala touha po pohodlí, "přilepenost" k sedadlu. A také k tomu všemu,co nám naše "civilizace" nabízí a čím nás svádí – k těm kafíčkům, koláčkům a brambůrkům. Moc se v tom nevyznám, ale když jsem v mládí četl Freuda, zapamatoval jsem si z něj, že mluví o čemsi, co nazývá anální fixací/závislostí. Jejími projevy mají tuším být rigidita, fixovanost na majetek a na pohodlí, rovněž určité požitkářství a především neochota cokoli na svých životních návycích – neřkuli ve svém okolí -měnit. Inu, to také není od věci. Že by nám byl pan profesor, ještě ve věku automobilně embryonálním, odhalil spády lidstva téměř století mladšího?

Zbývá zodpovědět tu zdánlivě jednodušší část otázky – na ČEM že jsem to tak hrozivě závislí. Jakže zněl ten vtip? – Přijde teplouš na benzínku a strčí si pistoli do… „ Ale ne – nebudu urážet útlocitné. Kdo je moc zvědavý, ať si to dá přeložit anebo ať se naučí německy. Takže je to ten Normál, nebo ten druhý, na němž jsme SUPERzávislí? Ovšemže, ale věc není tak jednoduchá. Závislost našeho civilizovaného světa na ropě je strašlivá. Zkusme jen pomyslet, co by s naší společností udělal jeden jediný den bez přísunu této tekutiny (myslím aktuálního, protože Státní hmotné rezervy jsou tuším schopny vykrýt i několikadenní, možná i týdenní výpadek v dodávce). Viděli jsme to lehké zaševelení západních politiků, když udeřily v Rusku nebývalé mrazy a ruská vláda logicky a zodpovědně rozhodla, že si nechá ropu pro svoje vlastní lidi a nebude západu prodávat umrzlé chudáky, a to druhé okolo ukrajinské krize. Zkusme si jen představit, co by znamenal aktuální nedostatek ropy pro celou západoevropskou společnost. Kdysi jsme se ve škole učili, že voda je život. Je to poetický obraz a pravdivý. Nic není více spojeno s životem, jeho podmínkou a médiem, jež umožňuje životu rozehrávat svou věčnou hru, nežli voda. Ale jaký je to život, jenž povstává z vody? Život biologický, řekli bychom, a ještě spíše bychom měli říci rostlinný – rostliny skutečně principiálně nepotřebují k tomu aby rozvinuly plnost svých životních možností, veškerou svou nádheru, nic než vzduch a vodu. Pro člověka byl život, už od počátečních civilizačních fází, mnohem více spojen s ohněm: Oheň mu umožňoval vymanit se z přírody, držet si ji od těla, bojovat s ní a postupně ji proměňovat a využívat ke svým cílům. Přirozeným palivem byly až do osmnáctého století součásti přírody – dřevo především. A ač to vlastně bylo zdvojením rány, kterou člověk přírodě zasazoval, neboť jejího těla sám využíval k tomu aby jí dále "škodil", nevedlo to k hrubé ekologické nerovnováze. Jistě, víme o rozsáhlých oblastech, které byly už ve středověku odlesněny (přední východ, Pádská nížina), ale tak se dálo většinou z jiných příčin: v důsledku dlouhodobých válek, nebo pro stavbu lodí.

Od počátku devatenáctého století, ale člověku přestala stačit síla, kterou si bral z živé přírody. Obrátil se k silám – Země. Začal těžit kamenné uhlí a – později – ropu. A vidíme, že změna paliva, jímž živil svůj oheň, změnila výrazně i parametry jeho chování, ba mohli bychom říci, i jeho cíle. Tady už nejde jenom o kvantitu. Dříví je na světě stále poměrně dost, i když se v poslední době zdá, že člověk si dal za úkol dokázat nestačit ani s ním. A také výhřevnost uhlí není nijak větší nežli dobře vyschlého palivového dříví. Kdo nevěří, ať si to vyzkouší třeba v kamnech. Spojení s hlubinným elementem země, jenž dřímá v těchto substancích, dalo však lidskému usilování mnohem větší impulzivní sílu, mnohem větší průbojnost a vzmach. Tak mohly vskutku "ze země" v devatenáctém a dvacátém století vyrůst ty ohromné infrastruktury moderní civilizace – moderní velkoměsta, komunikační prostředky, vlaky, dráhy, letadla, stroje. To všechno je dílo uhlí a ropy.

Tím jsem se dostal k háklivé otázce duchovních kvalit, jež prostupují určitou sférou – často na mnoha úrovních a ovlivňují jejich vývoj určitým, sobě charakteristickým směrem. Takové kvality asi nebude každý hned hotov přijmout za skutečně jsoucí. V absolutně měřitelném světě pro ně není mnoho místa. Jsou starší – pocházejí z platonicko-hermetického světa renesance, jež je nazývala signaturami, archaey a ještě mnoha jinými jmény, aniž by ovšem dokázala uspokojivě sdělit, čím vlastně jsou. Někdy se nám však mohou ukázat v podobě bohů ( a ovšem opět záleží na tom jaké bohy máme, respektive jsme si ochotni zobrazit). Mám za to, že s nástupem věku páry a ovšem ještě mnohem více "věku ropy" přichází ke slovu určité božstvo, které si dokonce dovolím nazvat jménem. Prosím jen o chvilinku strpení.

Již jsme řekli, že za pomoci obou substancí dosáhla naše kultura nesmírného rozvoje, vytvořila množství nebývalých věcí a také nemalé bohatství. Tyto rysy, totiž vytváření nových,umně zhotovených věcí a hromadění velkého bohatství považuji za významné. Ještě si dovolím rozlišení, jež snad není na první pohled zcela zřejmé: První rys se mi jeví významnější pro století devatenácté a věk páry, druhý pak pro století dvacáté.

V řeckém pantheónu bylo mnoho chthonických (se zemí spojených a skrze zemi působících) božstev – Déméter, Persefoné, Hekaté, abychom jmenovali jen ta nejznámější, na prvním místě však sám pán pod- a zásvětí Hádés. Chthonické rysy má ovšem i jeden z bohů olympských, tedy těch, kteří by měli být bohy světlými, neboť jsou pokolením Diovým, pokolením vládce dne. A právě tento bůh – božský kovář Héfaistos má velikou schopnost umně zhotovovat ty nejdůmyslnější věci. Héfaistos je Bůh ohně a veškeré techné, tedy všech řemesel (ne pouze kovářství). Technika tedy už v archaickém Řecku pronikla mezi bohy. V římském smíšeném pantheónu (původní starořímská božstva většinou byla slabší a nevýraznější a většinou podlehla importu rozvinuté mytologie řecké) se podsvětní bůh jmenoval Pluto. Integroval v sobě jak rysy řeckého Háda, tak Hefaista (ač pravým protějškem Héfaistovým byl římský Vulcanus). Ještě zajímavější však pro nás je, že i v řeckém pantheonu existoval méně významný bůh téhož jména, Ploutoj. A to byl bůh – bohatství; bůh pozemského bohatství, darů, které jsou darem pomíjivosti a tedy vlastně propůjčeny Hádem. A to je to pravé jméno pro božstvo tohoto věku – jméno pro božstvo ze země dobytého a pomíjivostí signovaného podsvětního bohatství, jehož hlavní funkcí je rozkládat, v pravém smyslu korumpovat slabé smrtelníky a tak je vystavovat zkoušce specifické pro toto pokolení. Zatímco bohem uhlí mohl do jisté míry být ještě tvořivý Héfaistos/ Vulcanus, nyní jednoznačně vládne Pluto / Plútos, bůh tohoto věku, bůh ropy.

26. duben 2006