Post dies octo vocatum est nomen eius Jesus

„Osmého dne dostal jméno Ježíš.“ To jméno – Ježíš – nikdo nevyslovuje, působí ho Duch Svatý.

Jeden mistr praví, že v kterékoli duši má zaznít jméno Ježíš, musí zaznít osmého dne.

První den je: oddat svou vůli do vůle boží a tak žít.

Druhým dnem je osvětlující světlo božského ohně.

Třetím dnem je duše hledající Boha trápící se pro něj.

Čtvrtý den je, aby byly veškeré lidské síly upjaty k Bohu. Jeden mistr říká, že kdykoli se duše dotknou božské věci, dá se do pohybu. A ten pohyb ji zahřívá. A zahříváním se roztáhne, že dokáže přijmout mnohé dobré.

Pátý den je stálost v Bohu.

Šestý den je, že Bůh duši propouští.

Sedmý den je, že se duše s Bohem sjednocuje.

Osmý den je požívání Boha.

Tehdy bylo dítěti dáno jméno Ježíš.

Toto je vůbec nejkratší ze všech Eckhartových kázání – působí dojmem pouhé osnovy nebo koceptu.