Erasmův epigram na JULIA II.

Jak vystihuje Druhý tebe Julie
jméno,jež nosíš. Nový vpravdě jsi Julius.
Nejvyšší kněz býval on kdysi také
a zločinně chopil se samotný vlády
a v tom neméně než ty zálibu našel
za nic vážit pro vládu věrnost a smlouvy.
Bohům se vysmíval. I v tom jsi Julius.
Vzbouřil veškerý svět válkou a v bitvách
proléval krev. I v tom druhý jsi Julius.
Urputně pak on Galské kraje sužoval,
ovšem ty sám zhoubou největší byls Galie .
Sotva co mu svaté bylo,však nemocí svatou trpěl.
A srdce jeho Erinye zločiny mstící
i vinami ztížená mysl vzpouzely k vášním.
Posupné čelo měl on a zrak hrozivý, zlověstný,
leč kejklíře vždycky v zchytralosti předčil.
Takto i jinak, co nesluší smlčet,
v darech se rovnáš, ba předčíš spíše Julia
toho. Jedna jen maličká od něho tě liší vlastnost:
Že jak chám více vína si vážíš než spisů.
Pak již jen to schází, abys Julius byl zcela:
nějaký aby ti Brutus do cesty vstoupil.