Eriugena

Zde bude postupně po částech/kapitolách publikován Eriugenův (fragmentárně dochovaný) komentář K Janovu evangeliu.