Granum sinapis

GRANUM SINAPIS je vrcholně středověká mystická báseň neznámého autora nepochybně z myšlenkového okruhu Mistra Eckharta nebo přímo od něj. Více o ní viz publikace: Mistr Eckhart, GRANUM SINAPIS. Zpěv hořčičného zrna o překrásném božství, H&H Praha, 2017