Veni Sancte Spiritus

Přijď již, jenž jsi Duchem zván

svatý, jasný nebes Pán,

tvého svĕtla třeba nám.

 

Přijdi Otče žebráků,

dáváš dary bez vdĕku,

svĕtlo skýtáš človĕku.

 

Potĕšení nejlepší

a návštĕvník nejsladší

jsi pro práce vezdejší.

 

Spočinutí znaveným,

rozhorleným mírný stín

a útĕcha plačícím.

 

Svĕtlo nebes blažené,

láskou naplň srdce mé

i všechny vyvolené.

 

Vždyť bez záře slávy tvé

človĕk v bídu upadne,

nicota v nĕm zavládne.

 

Pošpinĕné očisti,

svlaž naše vyprahlosti

a zahoj vše bolesti.

 

Obmĕkči nepoddajné,

co je mrazem spoutané

zahřej, naprav nepravé.

 

Sedmerou dej milost tĕm,

kdo dnem nocí v žití svém

čekají své spásy den.

 

Kdo Tĕ v lásce chovají,

v tebe pevnĕ doufají,

nechť se vĕčnĕ radují.

poznámka k překladu: Překládat svatodušní sekvenci je možná počínání pošetilé, protože Veni Sancte asi už přebásnili mnozí lidé  mocní slova mnohem lépe nežli já. (Je-li však tomu tak, proč jejich překlady dávno nenahradily ten strašlivý užívaný austrokatolický překlad i s jeho dĕsnou houpavou melodií?) Novou melodii jsem také už začal vymýšlet, ale přijde až v další fázi.  Každopádnĕ bych prosil ty z vás, kdo chodíte na nĕjaké katolické servery, abyste se to pokusili tam umístit – uvidíme, jaká bude odezva…