Kostely v Kolíně

Sousední Kolín nemá tolik kostelů jako Kutná Hora, avšak jsou mezi nimi opravdové perly. nafotil jsem dva: Hlavní kolínský chrám svatého Bartoloměje s jeho působivým a nově citlivě rekonstruovaným okolím a kostelík sv.Jana Křtitele (dnes pravoslavný). Za fotku by stál i tajemně ponurý vybombardovaný kostel Všech svatých, který se tyčí přímo nad kolínským nádražím – snad příště. Dále má Kolín (bývalý) kapucínský kostel s (nynějším) jezuitským exercičním domem, který místní důvěrně znají, neboť se tam po dobu dlouhé rekonstrukce hlavního městského chrámu svatého Bartoloměje odbývaly všechny bohoslužby; dále malý zastrčený kostelíček sv.Víta na Zálabí, velký a zajímavý husitský kostel a umělecky cenou, ovšemže jen muzeálně využívanou synagogu. já jsem tedy z těchto svatostánků nafotil dva.

sv.Bartoloměj

Na budově bartolomějské fary, nyní využívané jako Muzeum, je pamětní deska husity upáleného děkana Hynka z Roupova.

… a sv.Jan Křtitel (se zahradnou)