Zvolská homole

Zvolská homole je vrch tyčící se nad Vltavou, kousek jižně od Prahy. Není tak slavný jako sousední Závist, ale procházka po něm je půvabná. Ona celá tato oblast nese v sobě zvláštního ducha a atmosféru – jakoby něco raně středověkého, ne-li přímo keltského. Zde opravdu nebude k obrázkům třeba nic moc dodávat.

Cesta na Homoli ze Zbraslavi (odkud jsem vyrážel) je pohodlná a vede podle Vltavy.

– a pod již zmiňovanou Závistí.

Na druhé straně Vltavy se rozkládá poměrně malebný lom (s mnoha bizarními těžebními stroji), a také nesmíme zapomenout na dráhu – slavný Posázavský pacifik, která nás – nebo kterou my, také v této fázi cesty provázíme…

… až k zastávce, která se dřív jmenovala Zbraslav-Závist; dnes má ale jiné jméno – asi proto, že už není formálně na území Prahy (zatímco Zbraslav je), a nad níž se už tyčí Zvolská homole, pod kterou trať projíždí tunelem.

A po krátké odbočce údolím zurčivého a blyštivého jarního potůčku s kaskádkami (který protéká chatovou osadou) už nás čeká krása Zvolské homole.

Zvolská homole je ošetřena a vybavena i mnohými informačními cedulemi, které mohou dobře poučit o lecčems zajímavém z přírody i dějin.

Cesta z Homole vede do Vraného, a tam, u kostelíčka, končila i má cesta.