Pošumavská cesta

I. zpráva o cestě

II. obrazová příloha

Kostel sv.Mikuláše s kaplí sv. Anny

Zvenčí vypadá stroze a zchátrale…

… zevnitř tajemně!

A to i v detailech.

Kaple svaté Anny však vše kompenzuje svojí barokní rozkošností.

Po cestě nás těšily i takové kapličky:

Triumf smrti.
Vážení duše. Jak sladkou dvojici tvoří Michael a Maria!

I krajina v blízkosti Mouřence má jemné, neopakovatelné kouzlo.