Antroposofické setkání a Frank Peschel


Zdálo se mi, že jsem na velkém antroposofickém setkání. Během něj mě několik mladých lidí napadlo; slovně a pak i fyzicky – za to, co jsem kdesi snad říkal – já ani nevěděl kde a co. (Nebylo to ta zlé, já jsem si to ale samozřejmě nenechal líbit, a tak došlo na facky.) Trochu mě to zarazilo, jak jsou ti mladí lidé fundamentalističtí a přemýšlel jsem o rozdílu mezi generacemi a snažil jsem se tomu porozumět.
Pak jdeme mohutným průvodem po ulici, vpředu jde Virve a hází takovým kusem dřeva dopředu, vypadá trochu jako kachna. Spadl jí ale do vody (do louže), já ho vylovil a teď jdu přede všemi já a Virve se mě snaží dohonit. Ta ulice se rozšiřuje, až nakonec se octneme na jejích opačných stranách. Virve hledá místo, ze kterého by se tím předmětem dalo házet z jedné strany na druhou a pokračovat ve hře. Vtom nás zasahuje zpráva: Někde jinde (zřejmě na podobném happeningu) tančil Frank Peschel tak exstaticky, že se odrazil a…. – a teď chvíli není jasné, co se stalo, ale určitě nějaké neštěstí. Domýšlím se, že ho přejelo auto. Až po chvíli se potrvdí, že je opravdu mrtvý, a co horšího, musel být okamžitě zpopelněn. (Platí teď jakési výjimečné zákony, či co.) Takže se ocitáme v jakémsi průmyslovém komplexu s ohromnými kontejnery v řadě, pohybují se tam divní lidé v maskách a vždy několik těch kontejnerů vytáhnou a sežehnou plamenem. Pokoušíme se určit tu sekci, ve které by se měl Frank nacházet, abychom ji aspoň požehnali a posvětili. konec snu.

  1. X. 2023