Bůh – projevující se ale neuchopitelný! (Ex3,1-15)