Okřesaneč

Do Okřesanče se dá dojít pohodlnou procházkou z Golčovskojeníkovského nádraží. Ale pozor! Nesmíte zapomenout opustit v Chrasticích silnici, jinak sejdete ze správné cesty, jak se to málem stalo mě. Tak dospějete ke kostelu v Okřesanči zezdola, což vám poskytne tento, skoro bych řekl, majestátní po(d)hled na kostel.

Na něm je vidět převážně ta část Okřesanečského kostela, která je pozdější, renesanční, totiž věž s druhotným vstupem na severu kostela. Okřesanečský kostel je ovšem doopravdy středověký, gotický, o čemž nás přesvědčí nejen následující obrázky, ale i samotné jeho zasvěcení sv.Bartoloměji, jehož patrocinium se už později prakticky nepoužívalo. V kostele nejsou pravidelné bohoslužby, tak jsem si naplánoval návštěvu právě na Bartolomějskou neděli, čili pouť. (podobnou strategii volívám pro své cesty po venkovských kostelech běžně, ne vždy však zafunguje – viz Na sv.Marka do Markovic, kde je jasně vidět, že fotky jsou dělány skrz dveře; tam kostel otevřený nebyl.)

Zde na sv.Bartoloměje kostel otevřený byl, a dokonce se v něm shromáždilo dost lidí, ale – pan farář – ani nevím odkud – nedorazil. Lidé se musili spokojit s ministrantskou „bohoslužbou slova“.

Na závěr přidávám ještě pár obrázků ze zpáteční cesty:

Kříž v Okřesanči…

Kdysi zřejmě velmi rozsáhlý panský dvůr Hostovlicích, dnes ovšem v nevalném stavu…

… a pomníček pod stromem u cesty na Čáslav. Myslím si, že souvisí s bitvou u Chotusic, ale byl jsem už tak uondaný, že jsem neměl sílu k němu dojít a podívat se zblízka.